top of page

Bepalings en voorwaardes vir beeldgebruik

Neem asseblief kennis: AdventureLife Media Services (PTY) Ltd besit die regte op alle beelde wat geskep en gedeel word totdat anders onderhandel word. Dit sluit in en is nie beperk tot beelde wat aanlyn en sosiale media vertoon word nie. 

Gebeurtenis en redaksionele gebruik:

Die fotograaf gee die lisensiehouer die nie-eksklusiewe, nie-oordraagbare en nie-toewysbare gebruik van jou geselekteerde beeld vir die tydperk van 1 jaar vir die doel van Redaksionele Gebruik. Redaksionele gebruik  verleen aan die kliënt  nie-oordraagbare toestemming om die beeld vir sosiale media, gedrukte nuusbriewe, aanlyn-blogs en aanlyn-blogs te gebruik. Die kliënt mag nie die beeld gebruik vir monetary gain. 

Kommersiële gebruik:

Die fotograaf gee die lisensiehouer die nie-eksklusiewe, nie-oordraagbare en nie-toewysbare gebruik van jou geselekteerde beeld vir die tydperk van 1 jaar vir die doel van Kommersiële Gebruik. Kommersiële gebruik gee die client  toestemming om die beeld vir geldelike gewin te gebruik, insluitend advertensies, webwerwe, webverkope, nuusbriewe, advertensieborde en ander gedrukte media.

Bepalings:

Die fotograaf behou alle kopiereg verbonde aan hierdie prent sowel as enige ander regte wat moontlik nie in hierdie ooreenkoms uiteengesit word nie.

Krediet/Erkenning van die fotograaf se naam en webwerf-URL [AdventureLifeSA.com] moet gegee word wanneer die prent gepubliseer word, hetsy met 'n prentwatermerk, byskrif of 'n skakel/erkenning in die publikasie indien die prent vir redaksionele doeleindes gebruik word (koerante, tydskrifte, nuusbriewe, web- of gedrukte publikasies, ens...).

Verkoop en/of herverspreiding van hierdie beeld is verbode.

Lisensiehouer word toegelaat om die prent te sny maar nie elektronies te verander om by hul doeleindes te pas vir die gebruik hierbo genoem nie.

Vrywaring:

Die Lisensiehouer vrywaar en hou AdventureLife Media Services (PTY) Ltd of die Fotograaf skadeloos teen alle eise, aanspreeklikheid, skadevergoeding, koste en uitgawes wat voortspruit uit 'n verbreking van hierdie ooreenkoms, die gebruik van die beeld, jou versuim om by enige beperking t.o.v. die gebruik van 'n beeld, of enige eis deur 'n derde party wat verband hou met die gebruik van die beeld.

Waarborg en aanspreeklikheid:

Beelde word "soos dit is" verskaf met geen waarborg rakende die geskiktheid van die beeld vir enige doel nie. Die kunstenaar is nie aanspreeklik teenoor die kliënt of enige persoon of entiteit vir skade, koste of verliese wat voortspruit uit enige gebruik van hierdie beeld nie.

Vir meer inligting, assebliefKontak Ons.

bottom of page